בול דוד רזיאל תרע‭-א"‬תש"א, הונפק ב ‭,23.4.1978 -‬ כיתוב על השובל: 30 שנה לעצמאות ישראל, זהו אחד מתוך סדרה בת חמישה בולים על אישים שונים.