‭.4‬ בול ההתנדבות )הצנחנים‭,)‬ הונפק ב ‭,31.3.1955 -‬ כיתוב על הבול ועל השובל: עשור הצנחנות העברית.