‭.3‬ בול אנצו חיים סרני, הונפק ב ‭,1.9.1988 -‬ כיתוב על השובל: התרס‭-ה"‬התש‭.1944-1905 ה"‬