‭.2‬ בול חביבה רייק, הונפק ב ‭,1.9.1988 -‬ כיתוב על השובל: ‭1944-1919‬ התרע‭-ד"‬התש"ה