בול חיים ויצמן, הונפק ב ‭,4.7.1978 -‬ כיתוב על הבול: ד"ר חיים ויצמן תרל‭-ה"‬תשי"ג; כיתוב על השובל: 30 לעצמאות ישראל. זהו אחד מסדרה בת שני בולים בנושא דיוקני אישים מההיסטוריה המודרנית של ישראל.