לקראת מבצע. תעלת סואץ 1971 משמאל לימין: סמי נחמיאס, שלמ"ץ, אברהם ארנן, אהוד ברק, יוסי לנגוצקי