צבא דרום לבנון ביחד עם כוחות צה"ל נעים ברצועת החוף בלבנון