דבר העורך הראשי

| תא ) "ל מיל ( ' רון כתרי לקוראינו שלום ! את גיליון 72 שלפניכם מלווה טרגדיה מטלטלת : התאבדותו של אריאל רוניס , גמלאי השב"כ . מאמרו " להתחיל מחדש , " העוסק במערך התמיכה בסייעני כוחות הביטחון פותח את הגיליון . בהמשך מעמיד נועם טפר את ספרו של רוניס , " אני ואחי נגד בן דודי , " תחת משקפי הביקורת . " חבל על דאבדין , " במיוחד בנסיבות הקשות בגינן בחר ללכת מעמנו והדיון הציבורי שהתעורר אודות תופעת ה , SHAMING - שתופסת מקום נרחב בשיח הציבורי הפתוח . אנו עוסקים כאן בקצרה בציון 48 שנים לפרוץ מלחמת ששת הימים ובמלחמת לבנון הראשונה 33 ) שנים מעת שפרצה . ( בנוסף אנו מביטים לאחור באמצעות אלי דקל - דליצקי , שמשתף אותנו בפרשייה עלומה הקשורה בעקיפין ב"עסק הביש" במצרים של שנות ה . 50 - חיל המודיעין מציין עשור להקמתה של תוכנית ההכשרה היוקרתית והנחשבת " חבצלות . " אנו נותנים לדבר ביטוי מצומצם כאן אך נרחיב היריעה בגיליון הבא , המתוכנן לציין 30 שנה לייסוד המל"מ , ביתנו . במדורו " מודיעיון" משתף אותנו עמוס גלבוע בהתרחשות מרתקת בסוריה , סמוך מאד לפרוץ מלחמת יום הכיפורים , שהיוותה מרכיב בכשל ההתרעה  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר