העם הזה - קיום יהודי [1955]1

הקדמה הספר הזד , נכתב בתקופה חשוכה . בימים שבהם נגזר - ובמידה רבה אף הומט - כיליון על החיים היהודיים , התעוררה באיש שכתב את הדפים האלה הכמיהה לבוא חשבון עם עצמו , חשבון על החיים היהודיים הללו , על העם היהודי הזה . הפרקים הראשונים נרשמו בתוך מקום המגורים הישן , והבאים אחריהם נכתבו במחנה המגורשים , כל פעם שנמצא דף ריק והתפנתה שעה שקטה . כשהגיע השחרור הפך צרור הדפים שהוסתר שוב ושוב לנכס אישי ביותר . הוא גם סיפר על נס ההישרדות . אולם האירועים הפכו להיסטוריה , וההתנסויות לרוח . ההווה קרא ושאל , וכל הימים באו להשיב . כך נראה שהספר הזה נועד בכל זאת לדבר גם באוזני הבריות , להביא עדות . יהי רצון שימצא את דרכו אליהן ! המדבר וארץ האבות כשהתנ " ך מדבר על הגאולה ועל ההתגלות , הוא מציין גם את הארץ שהובטחה לעם הזה . גם בארץ , כמו בגאולה ובהתגלות , נפגשים ההיסטוריה והאידאה . יציאת מצרים , שהביאה אל מעמד הר סיני , הנחתה את העם גם אל הארץ הזאת , אל ארץ כנען ; ספרו של ליאו בק ( Dieses Volk - Jiidische Existenz , Frankfurt a . M . 1955 ) נושא את ההקדשה 'לחייה ולזכרה של אשתי ' וכמוטו את הפסוק : 'עם זו יצרת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי