הקיום היהודי [1935]

ליהודי תביעה אחרונה ותשובה אחרונה . רק בציות לאלוהים מתאפשר ומקבל משמעות המבט למרחקים אל מה שעתיד לבוא משום שהוא חייב לבוא . ההפך של החשיבה היהודית הוא חשיבה שאינה מחייבת דבר , חשיבה שחזרו וחשבו אותה בני אדם בנינוחות שקטה בחלום הטוב והנעים ובהתבוננות רגועה . אין זאת חשיבה יהודית וקיום יהודי . קיום יהודי הוא החשיבה המחייבת כל יחיד בכל שעה . אי אפשר להיות יהודי בראש ולהיות משהו אחר בלב , וגם לא להיות יהודי בלב , ובראש משהו אחר . במקומות אחרים ניסו לעשות זאת לעתים קרובות ואולי זה היה אף אפשרי . פרידריך היינריך יעקובי , מכרו של לםינג וידידו של גתה , סבור היה שבלבו הוא נוצרי ובראשו עובד אלילים . זאת דוגמה לחשיבה שאינה מחייבת דבר , משום שאינה חשיבה לפני האלוהים . החשיבה היהודית , לעומת זאת , היא חשיבה מחייבת ; היא חשיבה לפני האלוהים . בתנ " ך יש ספר אחד שכתב אדם שקרוב היה להיות מהדורה יהודית של פרידריך היינריך יעקובי : ספר קהלת . הספר הזה פותח בפילוסופיית חיים וממשיך אותה מפרק אל פרק עד שמתגבשת מעין פילוסופיית חיים שאינה מחייבת דבר . אבל בסוף מתעורר האיש ה ' יהודי ' הזה לחיים ; נעור בו הקיום...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי