דמותה של יהדות גרמניה [1935]

דמות היהדות הגרמנית , כפי שנתעצבה במאות השנים , נקבעה על ידי שני אזורים , השונים זה מזה בנתוניהם וגם בהתפתחותם , כך שנתגלעו בהם הבדלים גם מבחינת התרבות היהודית ומבחינת טיפוסם היהודי : בין הארץ הגרמנית הוותיקה במערב ובדרום , שאליה הגיעו האבות הראשונים מאיטליה ומצרפת , ובין ארץ ההתיישבות במזרח , שאליה חדרו סוחרים עוד בתקופה מוקדמת יחסית , ושמאוחר יותר סיפקה מקלט לצאצאיהם הנמלטים מרדיפות . הקהילות המערביות והדרומיות העתיקות , שנוצרו ליד מושבי הבישופים ואחרי כן לאורך נתיבי המסחר , היה להן חותם משלהן , שעליו שמרו ושאותו מסרו לדורות הבאים . אף על פי שלעתים קרובות , ברבים ממקומותיהן , הסתיים קיומן במהלך העתים למשך כמה זמן , בכל זאת שמרו המגזרים , המופרדים מבחינה חיצונית , על אחדות פנימית ; חיים משלהם נמשכו מבחינה היסטורית . הן במנהגם הדתי והן בספרותם התורנית מתבטא אופי מאוזן . תבונה פשוטה ובהירה , שאולי באה להם בירושה מאת רבנו גרשום ורש " י , היא סימן היכר להם , - השכל הישר והבריא פסק הלכות בלי חיטוטים מעמיקים מדי . ואף על פי שהרחוקים שיגרו לכאן את בשורתם , ניתן היה למצוא כאן אך מעט מהגאוניות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי