הדת היהודית בהווה [1930]

מקום כפול לה ליהדות בהיסטוריה : לבד מעצם מקום חייה המיוחד לה , היא פעילה גם בתוך דתות והשקפות עולם אחרות בכוח רעיונותיה . מסלולים מסוימים של היהדות ניכרים באותה דת שצמחה ממנה ישירות , בנצרות , בדת הקשורה בה מבחינות רבות בעקיפין , באסלאם , ובדרך קווי חיבור אחרים בסוציאליזם , כך שאפשר היה להסביר הרבה מן התנועה הפנימית של הכנסייה , של האםלאם ואולי גם של הסוציאליזם בעליות ובירידות של המסלולים האלה . בכך נחשף לעינינו פן של חשיבות היהדות בעבר ובהווה , שלא תמיד הוקדשה לו תשומת לב די הצורך . אם באים אנו כאן לאתר את מקום היהדות בהווה , לא ידובר אלא על חייה שלה עצמה שהיא חיה , על הכוחות הפועלים בה עצמה . לעתים נראים הדברים שתשומת לבם של החוקרים פונה אל הסוגיה הזאת עוד פחות משהיא פונה אל השנייה . אמנם דבר אחד הוא בעוכריה של ההבנה הזאת , שכן לעתים קרובות נדחקת הכרת היהדות מפני הכרת היהודים . התנודות ביחס לדמות האדם מסיחות את הדעת מדתו של אותו אדם . גם במקומות אחרים , גם לגבי דתות אחרות , מתגלה פה ושם שוני כזה במה שתופס את העין תחילה ובמה שנראה כעיקרו . יש שצורת האמונה ויש שצורת הקהילה נוטלת מקום ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי