התפתחות האישיות המוסרית ביהדות [1931]

אם ידובר כאן על האישיות , הרי טמונים במונח הזה , כסימנים קובעים , היחס המתמיד אל ערכים , המצטרפים מכוח ערך עליון קיים ועומד לאחדות מלאה , לערך כולל , וכן A . M . Friedlander , Leo Baeck Leben und Lehre , Stuttgart 1973 , pp . 50 / . ' 1 ( ראה עמ ' 13 בכרך הזה . ( 2 המאמר Die' Entwicklung zur sittlichen Personlichkeit im Judentum הופיע לראשונה באוסף מאמרים בשם : Die Entwicklung zur sittlichen Personlichkeit , herausgegeben ; von Johannes Neumann , Giitersloh 1931 , pp . 85-45 כאן תורגם מתוך : L . Baeck , Aus drei Jahrtausenden , Wissenschaftliche Untersuchungen und Abhandlungen zur Geschichtedes jiidischen Glaubens , Tubingen 1958 , pp . 360-348 האחדות והשלמות המוענקות לחיים האנושיים האינדיבידואליים , עם כל ריבוי האנפין הזמני והנפשי שבהם על ידי יחס קיים זה . אצל האישיות המוסרית ערכים אלה וערך עליון זה הם בעלי אופי מוסרי , היינו ערכים שבהם מתגלה הטוב , המוצבים נוכח הכרעת האדם כציוויים , כדי שיאשרם על ידי מעשיו ומתוך כך יגשימם בתחומו הפרטי . ואשר לאישיות המוסרית הדתית , נוסף על כך , כסי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי