עם ניצב לפני אלוהיו

שם , עבר גם הוא תהליך של סלקציה וגזרו עליו שיעבוד עבודת כפייה . האחרים נלקחו והומתו בגזים . הוא יודע זאת בוודאות ; כל אחד באושוויץ יודע זאת . הוא נשלח למחנה עבודה שממנו ברח ועשה את דרכו חזרה לפראג . כיצד הגיע לטרזינשטט ? שוטר צ ' כי בחוץ קיבל שוחד . שוחחנו שעה קלה ואחרי כן הוא הלך . הוא היה נרגש מאוד ואמר שהוא רוצה להזהירני ולהצילני . ' זאת לא הייתה אפוא סתם שמועה , כפי שרציתי לקוות , תעתוע של דמיון חולני . עברתי מאבק של התלבטות קשה בשאלה אם מחובתי לשכנע את גרינברג לחזור על מה ששמע לפני מועצת הזקנים , שבה הייתי חבר כבוד . לבסוף החלטתי שאיש לא יידע . אם ייוודע הדבר למועצת הזקנים יידע אותו כל המחנה בתוך שעות מעטות . לחיות בציפייה למוות בגזים יהיה רק קשה יותר . ומוות זה לא היה בטוח לכולם : הייתה סלקציה למחנה עבודת הכפייה ; אולי לא כל הטרנספורטים היו מיועדים לאושוויץ . וכך הגעתי להחלטה הקשה שלא לספר דבר לאיש . שמועות מכל הסוגים היו מהלכות בגטו דרך קבע , ולא עבר זמן רב עד שהתפשטו גם השמועות על אושוויץ . אבל לפחות לא ידע איש את האמת בוודאות . באחד מימי נובמבר היה על כולנו לצעוד אל מחוץ למחנה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי