ליאו בק ופאול אפשטיין בברלין ובטרזינשטט, 1945-1939

זיכרונות יעקב יעקובםון ובירור דברים עם מקם קרויצברגר ' . 1 מתוך 'קטעים ' 1939-1945 עמ ' : 8-5 ... המערכה השנייה של העלילה החלה ביום כיפור . 1194 אחר סיום התפילה בבית הכנסת המלא מפה אל פה ברח' לבטצוב דרש הגסטאפו את המפתחות ונתגלתה המשמעות והכוונה של הכוכב היהודי : בית הכנסת ברחוב לבטצוב הפך למחנה האיסוף לגירושים . זו היתה שעת המבחן לסמכות ההתאחדות הארצית והקהילה היהודית . בראייה לאחור נראה בעיני יותר מופלא מאשר אז , כיצד נתקבלה העובדה שמנגנוני ההנהלה העליונים של האוטונומיה היהודית הניחו לשליטים הנאציונל סוציאליםטים לרתום אותם למעשה הגירוש בלי התרגשות ובשקט סטואי . עודני נזכר בדיוק באותו הערב , שבו נאספו מאות פקידים של הקהילה היהודית ושל מוסדות יהודיים באולם האסיפות והוטל עליהם התפקיד להרכיב מתוך החומר שנמסר להם רשימות מסודרות לפי מקצועות וקבוצות גיל . אני הייתי בין אלה שהיו צריכים לבדוק רשימות אלה . אלה היו הרשימות עבור הקבוצה הראשונה של המיועדים לגירוש . עבודת הרישום נמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה ואכן הושלמה עוד יום קודם המועד שנקבע . נשאלת השאלה - אכן לצערנו היא נשאלה בצורה תיאורטית ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי