ליאו בק ‭Hebrew Union Colleger‬ בסינסינטי, אפריל ‭,1949‬ שם הופיע כמרצה אורח