הקדמה

' ההיסטוריה בת אלפי השנים של יהדות גרמניה הגיעה לקצה - ' ! כך הכריז בביטחון הרב ליאו בק בדצמבר 9451 בניו יורק . הדברים מצוטטים לעתים בספרי היסטוריה כאילו נאמרו כבר בשנת , 1933 אך אין סימוכין לכך . על כל פנים , אפילו אם כבר אז אמר ליאו בק את הדברים האלה בדיוק או דברים דומים להם , הוא לא נהג לפיהם בשנים שלאחר מכן . האיש שעמד בראש יהדות גרמניה בשנות הדמדומים שלה פעל כשליח ציבור שנאבק בכל כוחותיו על קיומו החומרי והרוחני . שנים לאחר שעלו הנאצים לשלטון בגרמניה , ב 30 בינואר , 1933 עדיין האמינו רוב יהודי גרמניה שלמרות ההסתה האנטישמית הגוברת , תהליך הדחיקה הכלכלית והבידוד החברתי המכוון מלמעלה , יש להם עתיד במדינה שהייתה מולדתם ומולדת אבותיהם זה דורי דורות . כדי לעמוד בלחצים ובגזרות שנחתו עליהם הקימו היהודים מוסדות , התלכדו ועזרו זה לזה , הידקו ומילאו מסגרות שהתרופפו והתרוקנו , ומצאו משען וסעד בחברת אחיהם לצרה . נוכח התנפצות התקוות של ההתבוללות והאינטגרציה בסביבתם , לרבים מהם היו השנים המעטות עד סוף שנת 1938 תקופה של התכנסות והתוודעות רוחנית ותרבותית . בכל התהליכים האלה מילא ליאו בק מקום מרכזי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי