ליאו בק מנהיגות והגות ‭1945-1933‬

ליאו בק : מנהיגות והגות 1933-1945 ליאו בק : מנהיגות והגות 1933-1945 עורך אברהם ברקאי מכון ליאו בק ירושלים מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי