ביבליוגרפיה

אבירם , ס ' וארם , ד ' . ( 2005 ) לפני שמתחילים לקרוא , או : כיצד אמהות בוחרות ספרים לילדיהן ? עולם קטן , . 185-206 , 3 אבן , י ' . ( 2004 ) כדי להבין את המילה צריך להכיר מילים ולהכיר את העולם . הד-החינוך , , ( 10 ) 78 . 12-19 אלבז-לוביש , פ ' . ( 2001 ) מחקר נרטיבי-ביוגרפי בחינוך ובהוראה . בתוך נ ' צבר-בן יהושע ( עורכת , ( מסורות וזרמים במחקר איכותי ( עמ ' . ( 141-166 אור-יהודה : דביר . אפשטיין-ינאי , מ ' . ( 2011 ) אהבת הקריאה - האומנם ניתן להידבק בה ? מידעת , . 57-64 , 7 ארם , ד ' . ( 2002 ) אינטראקציה הורים-ילדים והתפתחות ניצני אוריינות : עדויות מחקריות בזכות גיוון הפעילות . בתוך פ " ש קליין וד ' גבעון ( עורכות , ( שפה למידה ואוריינות בגיל הרך ( עמ ' . ( 135-156 תל-אביב : רמות . ארם , ד ' והושמנד , ש ' . ( 2011 ) הורים כותבים עם ילדיהם : הערכת היציבות והגמישות בסגנון התיווך ההורי . בתוך ע ' קורת וד ' ארם ( עורכות , ( אוריינות ושפה : יחסי גומלין , דו-לשוניות וקשיים ( עמ ' . ( 247-264 ירושלים : מאגנס . בלום-קולקה , ש ' . ( 2002 ) מבוא - סוגיות של שיח אורייני דבור : היבטים התפתחותיים ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור