עקרונות מנחים למודל אורייני משולב בעבור לומדים בעלי מק"מ

המודל המוצע מתחיל מן הטקסט , מתמקד בחשיפה אוריינית העוסקת בקריאת הטקסט , הבנתו באמצעים שונים כגון המחשות , המחזה , תמונות ברצף ובהדרגה פונה אל מבנה הטקסט באמצעות זיהוי משפטים וסידורם , זיהוי מילים שלמות ומיקומן בטקסט , ולבסוף פירוק המילים להברות וצלילים והרכבתן מחדש . המודל מאפשר פעילות על פני רצף התהליך מבלי להגיע לסופו ואפשר לבצע אותו בקבוצה או לבד . במהלך פרק זה נדונו חלק מהנושאים המוצגים כאן ( ראו סעיף " המודל האורייני האורכי , "( אך לא ברצף ובפירוט המוצגים בהמשך .  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור