שיטות הוראה לבעלי מק"מ המתייחסות לאוריינות

שתי שיטות הוראה נמצאו יעילות לקידום תלמידים בעלי מק " מ : הוראה ישירה ושיטת הרמיזה המשתנה , ( least to most prompt system ) שבה המורה נותנת לשומע רמזים , מן הרמיזה הקטנה ביותר ( כגון תחילת המילה או סימן מזהה ) ועד הרמיזה הגבוהה ביותר ( אומרת את התשובה והלומד חוזר עליה . ( הוראה שיטתית היא שיטה יעילה להוראת מיומנויות מובחנות ( לא רציפות ) וגם למיומנויות רציפות ( שבנויות מחלקים הקשורים ביניהם ) בעבור לומדים עם מק " מ וגם בעבור לומדים שיכולותיהם תקינות . ( Westling & Fox , 2009 ) מחקרן של בראודר ועמיתותיה Browder et al ., ) ( 2006 מראה שדרך הוראה זו היא בשימוש הרב ביותר להוראת מילים שלמות 88 ) מחקרים , ( לעומת הוראה באמצעות תמונות לטיפוח אוצר מילים 17 ) מחקרים , ( הבנה 16 ) מחקרים ) ורצף 12 ) מחקרים . ( השיטה היעילה ביותר גם להוראת סיפורים במטרה לקדם הבנה באמצעות תהליכי חקר ושימוש בחפצים ( למה נועד חפץ , מה עושים אתו , ( היא השיטה של הרמיזה המשתנה – מן הרמז הקטן ( הפחות משמעותי ) לרמז הגדול ( המשמעותי , ( או אמירת התשובה וחזרת התלמיד על תשובת המורה . תהליך ההוראה בשיטה זו כולל את השלבים ה...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור