קידום עצמאות בקריאה

המודעות לדפוס ( print awareness ) אצל תלמידים עם מק " מ יכולה להתבטא בבחירת ספר אחד מבין שניים , כיוון נכון של אחיזת הספר , פתיחה מהכיוון הנכון , הבחנה בין תמונה למילים כתובות וכדומה . בהדרגה אפשר להתקדם לשלבים מורכבים יותר אם התלמידים מצליחים בכך , אך אפשר גם להישאר ברמה שצוינה לעיל . כמו כן , אפשר להגיע למצבים שבהם התלמידים , שמקשיבים לאותו סיפור הרבה פעמים , יכולים לחזור על מילים שחוזרות על עצמן בטקסט . אוצר מילים בקרב תלמידים עם חריגות קשה נתפס לא רק כהגיית המילה אלא גם בהבנתה , כלומר שהתלמיד יודע כיצד להשתמש בה . לדוגמה , המילה " אני " צריכה להתקשר לתמונה של הילד או לתנועה שלו כלפי עצמו כהבעה של שיוך . הבנה מתייחסת להפקת משמעות , מטקסט או מתקשורת מילולית . היא ניכרת בדרכים מגוונות : המורה שואלת שאלה והתלמיד עונה במילה או בחלק ממילה והמורה מרחיבה את תשובתו ; המורה שואלת שאלה בסמוך לשורה מהטקסט והתלמיד עונה בעל-פה או בתמונה וכדומה . בהמשך אפשר לשאול שאלות לאחר שעבר זמן מההקראה ולבקש מהלומדים לנסות להיזכר , לתת תמונות מופשטות יותר כאפשרויות התייחסות לנושאים ששמעו בהקראה . כשהתלמידים ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור