חרשים א: המודל האורלי האורלי ‭(Browder et al., 2009, p. 271)‬