הגדרת המוגבלויות הקשות והמורכבות

המונח מק " מ מתייחס כאן למודל התאורטי המקובל מתחילת שנות האלפיים , ומציין חמישה ממדים : א ) יכולות אינטלקטואליות ; ב ) התנהגות מסתגלת ; ג ) השתתפות , תקשורת ( אינטראקציה ) ותפקידים חברתיים ; ד ) בריאות ; ה ) הקשר ; American Association Mental Retardation , 2002 ) . ( American Association on Intellectual and Developmental Disabilities , 2010 אנשים המוגדרים כבעלי מק " מ מתאפיינים ביכולת נמוכה בלמידה , בתקשורת חברתית ואישית ובהתפתחות חושית ו / או פיזית . ( Westling & Fox , 2009 ) המונח בעל אופי התפתחותי , כלומר נכללים בו בעיקר אנשים שאובחנו עד גיל , 18 אך בהקשר הרחב שלו ( שלא במסגרת הגדרת מוגבלות קוגניטיבית קשה , ( הוא מתייחס לקשיים של אנשים רבים נוספים , כגון אנשים שחלו במחלות שפגעו ביכולותיהם בתחומים שצוינו לעיל , עברו אירועים טראומטיים ( כגון תאונות ) וכדומה . המשותף לכולם הוא קושי רב ומתמשך בביצוע עצמאי של מיומנויות יסוד , כגון קריאה , והצורך בתמיכה מתמשכת ולעתים גם אינטנסיבית ומלאה מהסביבה . לומדים בעלי מק " מ הם קבוצה מגוונת מאוד מבחינת יכולות למידה , החל מתלמידים שיכולותיהם הביבליו...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור