גם הם יכולים לקרוא: אוריינות בקרב בעלי מוגבלויות קשות ומורכבות

ד " ר דיתה פישל מכללת קיי פרק זה סוקר ממצאי מחקר , תכניות לימודים וחומרי הוראה העוסקים באוריינות לאנשים בעלי מוגבלות קשה ומורכבת ( להלן מק . ( מ " הפרק מציג עקרונות הוראה ולמידה ומתאר שיטות הוראה מותאמות מתחילת שנות האלפיים . השיטות מתמודדות עם קשיי הלומדים ברכישת קריאה במגוון מסגרות החינוך בישראל ( מסגרות חינוך משלבות ומבדלות . ( בסוף הפרק מוצג מודל המשלב בין השיטות ומתאר תהליך מדורג , המתחיל מן החשיפה לספר ועד פעילות קריאה של מילים והברות בטקסט .  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור