סגנונות קריאת סיפורים ופיתוח סכמת שיח סיפורית בגן

הסיפורים שילדים מספרים משקפים תהליך התפתחותי לשוני-קוגניטיבי ומאפשרים גישה להבנת האופן שבו תופסים הילדים את העולם , והדרך שבה הם מארגנים את חוויותיהם ( פלד-אלחנן , ; 2001 . ( Bruner , 1990 היכולת " לספר " סיפור דורשת שליטה בשלושה סוגי ידע : . 1 הידע הנרטיבי – יכולת המספר לארגן את רצף האירועים לפי סדר כרונולוגי בהתאם לסוגת הסיפור . . 2 הידע הטקסטואלי – מיקוד קו המחשבה סביב רעיון מלכד אחד , ויצירת קשרים קוהרנטיים בין המשפטים על-ידי שימוש במילות קישור ומאזכרים . . 3 הידע הלשוני – היכולת לבנות כהלכה יחידות לשוניות תוך שימוש באוצר המילים והביטויים , הצורות והמבנים של השפה ( טוב לי , . ( 2006 ממחקרים שנעשו בקרב ילדים עם התפתחות תקינה נמצא כי היכולת לספר סיפור מתפתחת לאטה במשך קרוב לעשרים שנה : היא מפציעה סביב גיל שנתיים-שלוש ומבשילה רק עם תום גיל ההתבגרות . ( Berman & Slobin , 1994 ) נמצא , כי ילדים רוכשים את המהלכים הדרושים לשם ארגון סיפור בהדרגה , מגיל טרום בית-ספר עד טרום ההתבגרות . הפרופיל ההתפתחותי העולה ממחקרים אלה מצביע על שלבי ההתפתחות הבאים : ילדים בני שלוש-ארבע מסוגלים לתרגם איורים...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור