2.1.3. גילוי "סוד הכתיבה" - כיצד לומדים ילדים לכתוב

דוברי עברית בני חמישים ויותר זוכרים שבבית-ספר למדו בעיקר קריאה . הכתיבה נלמדה מאוחר יותר ושימשה כאמצעי לחיזוק הקריאה ( גיליס , . ( 1987 התפתחות המחקר הצביעה על תהליכים מקבילים ששתי האופנויות התפתחו בהם במקביל , תוך הפריה הדדית מתחום הקריאה לתחום הכתיבה ותוך הסתייעות בשפע הגירויים הכתובים המציפים את הילד מיום לידתו . הילד אינו אדיש להם , הוא מנסה להבין אותם מתוך סקרנות וחוקר אותם בעצמו . הוא מניח הנחות , משער השערות , מאושש או מפריך אותן בסיוע משוב מן המבוגר , וכך לעתים אט-אט ולעתים במהירות הבזק הוא מגיע אל " סוד הכתיבה : " קשר אות-צליל ( לוין , . ( 2002 הניסיונות של ילדים צעירים לגלות את " סוד " השפה הכתובה נחקרו בשפות רבות ועל-ידי חוקרים רבים . נראה , כי קיימים מאפיינים אוניברסליים בהתפתחות הכתיבה כפי שעלה ממחקרים בספרדית , באנגלית , בהולנדית ובעברית ; Ferrerio , 1990 ; Pontecorvo & Zucchermaglio , 1990 ) לוין , . ( 2002 לוין ועמיתיה ( 2007 ) בנו תכנית לימודים , המבוססת על מחקר " התשתית לקראת קריאה וכתיבה , " שבה מוצג מודל חמש הרמות של לוין , אמסטדמר וקורת . ( 1997 ) כאן נציג את מודל ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור