1.6.4. קשיים נקריאה וידע לשוני

מחקרים אשר עסקו בקשיי קריאה מצביעים על ידע לשוני ומודעות לשונית כבעלי השפעה ניכרת על הפיכתו של אדם לקורא יעיל ומיומן . בפרקים אחרים עסקנו בחשיבות השפה על חמשת מרכיביה להפיכתו של לומד לבר-אוריין . בפרק זה נתמקד בקשיים בקריאה ובידע לשוני . הניסיון לנתח מהם המאפיינים של המתקשים בקריאה לעומת קוראים תקינים מצביע על פערים וחסכים לשוניים . הספרות המחקרית מציינת רמת שליטה נמוכה של הילדים לקויי הקריאה במיומנויות הלשוניות הדרושות ליישום של חוקים לשוניים במהלך תפיסה של מילה והפקתה . ילדים אלה התקשו במיון מילים השייכות לקבוצה סמנטית מסוימת , ( Jefferies et al ,. 2012 ) בתהליכי עיבוד פונולוגיים ( Ziegler & Goswami , 2005 ) ובזיהוי של קשר מורפולוגי בין מילים . ( Ravid , 2001 ) חוקרים רבים משערים , כי ידע רחב של השפה הדבורה בתחומים של אוצר מילים , תחביר , סמנטיקה ותהליכי שיח קשור קשר הדוק לרכישה של יכולת קריאה . ( Saffran , 2003 ) פיתוח מוקדם של מיומנות השימוש בשפה הדבורה כגון פיתוח של אוצר מילים , יכולות שיח , פונולוגיה , תחביר ומורפולוגיה – יתרום להצלחת הרכישה של יכולת קריאה בשלב מאוחר יותר ( שיף ו...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור