1.6.1. קבוצות מתקשים בקריאה

מחקרים רבים עסקו באפיון התלמידים המתקשים בקריאה ובניסיון להגדיר פרופילים של מתקשים , ( Shany , Wiener , & Feingold , 2011 ) זאת מהסיבה הברורה ששיוך תלמיד מתקשה לפרופיל מסוים מסייע בהגדרת קשייו ובדרכי ההתערבות כדי לקדם אותו מהמקום שהוא מתקשה בו . זהו יעד מרכזי וחשוב . מטפלים ומורים להוראה מתקנת , העובדים בפועל עם התלמידים המתקשים בקריאה , רואים כל תלמיד כייחודי , שקשייו מהווים תכלול מרכיבים הייחודי רק לו , ולכן קשה לשייכו לקבוצת מתקשים , ובהתאמה לטפל בו בקבוצה על פי צרכיו . שדה מחקר של אפיון מתקשים וניסיון להגדיר פרופילים של מתקשים חשוב ביותר . בפרק זה נתרכז בניסיון לסייע למורות השדה כיצד להיעזר במחקר לצורכי קידום תלמידיהן . בקהילת התלמידים המתקשים בקריאה נמצאים תלמידים שהשונות ביניהם רבה . תלמידים הנמצאים בסיכון המרבי לפיתוח קשיי קריאה הם קבוצת התלמידים אשר חשיפתם לשפה מוגבלת . לילדים כאלה יש חסך בידע לשוני מוקדם . נוסף על כך , קיימים ליקויים לשוניים המכבידים על יכולתם לרכוש קריאה , מודעות נמוכה למהות התקשורתית של השפה הכתובה ולשימוש בה . בקבוצת המתקשים נמצאים גם קבוצת התלמידים לקויי ל...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור