1.3.3. ידע לשוני ותרומתו להתפתחות קריאה מדויקת

חקר תהליך הקריאה בעבר העלה ממצאים שמהם עולה כי תהליך " זיהוי המילה " אינו תלוי בהקשר או בידע עולם , ולכן ככל שהקורא מיומן יותר בזיהוי מהיר ומדויק יותר של מילים , כך הוא זקוק פחות להקשר , ואילו ככל שהוא פחות מיומן בזיהוי מהיר ומדויק של מילים , הוא יפעיל בתדירות רבה יותר את " מערכת הפיצוי " ויישען יותר על הקשר במקום על קידוד פונולוגי . ( Stanovich , 2000 ) כיום , מחקרים עדכניים מראים כי יסוד הקריאה המדויקת אינו רק שלושת המרכיבים שנמנו לעיל ( מודעות פונולוגית , קשר אות-צליל וזיהוי אורתוגרפי של מילים , ( אלא הקריאה המדויקת נשענת גם על ידע לשוני רחב כחלק מזיהוי מהיר ומדויק של המילה , המאפשר הישענות על הקשר בקריאת המילה , תוך התייחסות אל המילה שלפניה ואל המילה שאחריה במשפט , תוך ניצול ידע סמנטי ומורפולוגי של המילה – לצד ידע תחבירי על המשפט שבו נמצאת המילה Deacon , Benere , & ) . ( Pasquarella , 2012 בר-און ( 2011 ) הדגישה את ההקשר המורפו-תחבירי ככלי הכרחי לפענוח מהיר ומדויק של הקריאה של השפה הכתובה בעברית . לטענתה , הפענוח המדויק נשען על ציפיות שאותן בונה הקורא לגבי תפקידה של המילה במשפט , ה...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור