1.3.1. מודעות פונולוגית כשלב ראשון בהתפתחות קריאה מדויקת

שנים רבות הוקדשו לחקר קשיי הקריאה והסיבות להן . בפרק . 1 . 1 . 1 הוצגה סקירה היסטורית של התפתחות חקר הקריאה והגדרותיה . בשנות ה-70 החלו להתברר חשיבות הבנת המרכיבים הצליליים של המילה והקשר שלהם לרכישת קריאה מדויקת . ( Liberman & Mattingly , 1970 ) אחד מחמשת המרכיבים של השפה הוא " פונולוגיה . " פונולוגיה הנה ההבנה שמילה מורכבת מצלילים . מודעות פונולוגית הנה מודעות של אדם למרכיבים הצליליים של השפה ויכולתו לחלק במודע צלילים ולהגיע עד לפונמות המרכיבות את המילה ( טוב לי , . ( 2000 זוהי חשיבה מודעת על מרכיביה הצליליים של המילה . שר ( Share , 1995 ) מגדיר מודעות פונולוגית כיכולת לזהות ולבצע מניפולציות בצלילים המרכיבים את השפה הדבורה . סטנוביץ ' ( Stanovich , 1993 ) מגדיר את המודעות הפונולוגית כיכולת להתייחס ליחידות השפה הקטנות מהברה . אדמס ( Adams , 1994 ) טוענת כי מודעות פונולוגית היא המודעות לכך שהמילים כוללות הברות , חרוזים ופונמות ומתארת חמש רמות של מודעות פונולוגית : הבחנה בחרוזים בשירי ילדים ; ביצוע משימות מציאת הדומה והשונה בין צלילים לשם הבחנה בחרוזים ; ערבוב וחציית הברות ; ביצוע חלוקה...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור