תוכן העניינים

פתח דבר 9 .............................................................................................................. שער ראשון – תאוריה כבסיס למעשה ההוראה 11 ........................................................ . 1 קריאה 11 ........................................................................................................... . 1 . 1 קריאה מהי ? 17 .................................................................................................................. . 1 . 1 . 1 גלגוליה של הקריאה והגדרתה 18 .................................................................................... . 1 . 1 . 2 מורכבות תהליך הקריאה 21 ........................................................................................... . 1 . 1 . 3 מרכיבים הקשורים ברכישת קריאה 22 ............................................................................. . 1 . 2 מודלים התפתחותיים לרכישת הקריאה 24 ................................................................................ . 1 . 2 . 1 מקומו של ה...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור