נספח: רשימת פרסומי בנושא הוראה בין תחומית – מתודה והערכה

' הוראת מקרא כפשוטו , כפרשנויותיו ובגישה בין -תחומית – מתודה והערכתה , הדגמה : מגילת קהלת , ' קיוונים אקדמיים : כתב העת המקוון של הכשרת המורים בישראל , ( 2006 ) אוחזר 15 . 12 . ב-2008 מתוך http : // kivunim . macam . ac . il / inner . aspx ? menu = 1 & innerPage = articleHome & id = 14 תרומת הוראה בין-תחומית להוראת סוגיות מקרא חידתיות , הרצאה שהוצגה בכנס וירטואלי פותחים שערים בהכשרת מורים : אל מול אתגרי החינוך וההוראה , אוחזר 15 . 12 . ב-2008 מתוך http : // vc 2006 . macam . ac . il / site / SessionDetails . aspx &? lang = IL-he & SessionID = 119 ' לבחינת זיקת שירת נעמי שמר למורשת המקראית , ' הכינוס הווירטואלי הבינלאומי השני בהכשרת מורים , פותחים שערים בהכשרת מורים : אל מול אתגרי החינוך וההוראה , אוחזר 15 . 12 . ב-2008 מתוך http : // vc 2006 . macam . ac . il / site / SessionDetails . aspx ?& lang = he-IL & SessionID = 124 ' לא הכל הבל ! ' שירי קוהלת ' של נתן יונתן – דיסציפלינה ומתודה , ' הכנס הבינלאומי החמישי ב הכשרת מורים : הכשרת מורים על פרשת דרכים , אוחזר 15 . 12 . ב-2008 מתוך http...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור