הבל הבלים הכל הבל?! זיקת שירי קוהלת מאת נתן יונתן לתשתיתם המקראית

סוגית בעייתיותה של מגילת קוהלת , אשר הקשתה על הכנסתה לק אנון – ידועה . אופיה האוניברסלי הפסימי , החונק כל מגמה , העשויה להעניק משמעות לחיי אדם בעולם הזה – הופך את המעלעל בין דפיה לאפתי – ולמאמץ פזמונה החוזר : "הבל הבלים הכל הבל . " אולם מש ' באה בציבור , ' הלכו ורבו מפתחות פיענוחה , עד ששאלת ' כשרותה ' לא עוררה עוד ספקות . המשורר נתן יונתן נקשר אל המגילה , מן הסתם , לאו דווקא בשל ' כשרותה ' ההלכתית , שהוליכה אותה בדרך כלל למחוזות רחוקים ממשמעותה ' הפשטית , ' אלא בשל משמעויותיה הראשוניות . נראה , שיונתן החשיב במיוחד את קוהלת , מאחר שבאסופת שיריו המצומצמת " שירים על ספר הישר – שירים בהשראת המקרא והאגדה , " שאת תכולתה נטל מכתביו הקודמים , העניק לה פרק נפרד בן שבעה שירים . כך נהג רק לגבי ספר מקראי אחר , יונה , המכיל שלושה שירים בלבד . מאחר שאסופת השירים ראתה אור כחמישים ושבע שנים לאחר פרסום שירו הראשון וכשש שנים לפני מותו , אשר אמנם לא יכול היה לדעתו מראש , אפשר , שקרבת המוות האפשרית חיברה אותו דווקא אל מגילת קוהלת , אולם השירים עצמם נכתבו הרבה קודם מועד פרסומם החדש . יונתן עצמו ראה במעשה ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור