בעקבות נעמי שמר והתנ"ך

זיקה ישרה לקבוצה זו שייכים השירים על יעקב , גדעון ומיכל . התיאורים נאמנים למקורותיהם . בכולם מתואר לכאורה האירוע המקראי בהקשרו האישי בלבד , אולם קריאה מקרוב מגלה שבכולם נזקקת שמר ללקחים הלאומיים הנצחיים הנגזרים מהם – בחינת "מעשה אבות סימן לבנים " – עליהם הצביעו פרשני המקרא הקדומים והמאוחרים כאחד . ליל המלאך כל הלילה נאבקתי עם מלאך בלתינראה מאבק שאין דומה לו מאבק בלתינלאה עם מלאך שאין לו שם ןעודני נושם . אם הלבין ראשי הלילה וחורו פני כל כך זה מפני שכל הלילה נאבקתי עם מלאך עם מלאך שאין לו שם ועודני נושם . לא ידענו מי משנינו מנצח ומנצח , עד אשר עלה השחר והצית את המזרח . עם מלאך שאין לו שם ועודני נושם .  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור