"ותלבש אסתר מלכות" פמיניזם במגילת אסתר וזיקתו ל"אסתר" מאת מייטוס

פנים מגוונות לפמיניזם המודרני . אף-על-פי כן ניתן להצביע על מאפיינים מובהקים שלו . הוא אינו סובל עריצות . הוא סולד מכל השקפה דוגמתית , טוטלית לפתרון בעיות . הוא מצביע על השוני כבסיס חדש ליחסים בין בני אדם . הוא מצביע על הדה- קונסטרוקציה כעניין מרכזי בחשיבה והוא רואה חשיבות בפירוק ביקורתי של מוסכמות אוטופיות בלתי-אפשריות . אלה פניו המודרניות , החדשות . עם זאת ניתן לגלותן גם בטקסטים עתיקים , בני ימים אחרים , כמגילת אסתר , המגוללת , לכאורה , סיפורו של מלך ולמעשה סיפורה של מלכה . מהלכו של עיוננו הוא מן הכלל הנורמטיבי אל פרטיו יוצאי הדופן , היינו , מתיאור הנשים האנונימיות חסרות המעמד שאינן פמיניסטיות , אל הנשים הנקובות בשמן , השומרות או יוצרות את מעמדן . תיאור מעמד הנשים , כפי שהוא עולה מן הפשט מעמדן של כלל הנשים במגילת אסתר אינו שווה ערך למעמד הגברים . . 1 הן מובלות על כרחן לבית המלך : "יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה [ ... ] ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגא סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקיהן " ( ב ( 3 , 2 וכן ב : 8 "ובהקבץ נערות רבות אל שושן הבירה ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור