"ויירא יעקב מאד ויצר לו". להערכת הערכות יעקב לקראת המפגש עם אחיו ומאבקו עם האיש (בראשית לב) עיון בין-תחומי

כידוע וכמתואר בבראשית לב נקט יעקב לקראת מפגשו עם אחיו המרומה באסטרטגיה משולשת – דורון , מלחמה ותפילה . עיון בפשוטם של הפסוקים המתארים הערכות זו מגלה , שבתחילה ניסה יעקב לפתות את עשו בדורון " ) ויהי לי שור וחמור צאן וע בד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך " , לב . ( 6 נראה כי פירוט מקנהו ( שור , חמור וצאן ) ועבדיו ( עבד ושפחה ) בלשון יחיד נועד להישמע באזני עשו כשמות עצם קיבוציים , המעידים על רכוש רב – כעולה מפס ' – 15-21 אף-כי הכתוב אינו מבאר באופן מפורש , אם שלח כבר ב ' שלב הגישוש ' ( פס ' ( 4-6 דורון מדגמי , או שהתכוון להסתפק במסירת מידע שתתורגם , מאוחר יותר , למתנה של ממש . סביר שהתכוון להסתפק בדיבור בלבד . עוד נראה , כי כינה עצמו עבד בפסוקים , ו-21 19 , 5 ולעשו העניק את התואר " אדון " ( בפס ' , ( ו-19 5 כדי להמעיט את מטען הנקמה ו / או השנאה , שנ שא עמו התאום המרומה – מצב שלא היה בטוח בקיומו , שכן הפעם האחרונה שראה את אחיו קדמה להערכות לפגישה המחודשת בפרק לב בכעשרים שנה . ניסיון זה לא עלה יפה . שליחי יעקב דיווחו לשולחם שעשו , המלווה בארבע מאות איש , נמצא בדרכו אליו – עובדה שהעי...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור