מבוא: טובים השניים – על שום מה?

עיוני המוקדמים בשירה עברית בכלל ובשירת אורי צבי גרינברג בפרט – בהם נחשפתי לקווי מגע אסתטיים , חווייתיים ורעיוניים בין-תחומי הדעת , מקרא וספרות הרו והולידו את ספרי , " הקינה בשירת אורי צבי גרינברג , " המתאר את השפעת מורשת הקינה העברית לדורותיה על שירת המשורר . בהמשך דרכי המקצועית פרסמתי מאמרים בנושאים בין-תחומיים , אשר התמקדו בחשיפת קשרים בין הטקסט המקראי ופרשנויותיו , לבין אלה העולות מיצירות ספרות , שהיוו מסד ראשוני לספר זה . שורשי הספר הועמקו , כשמכללת הבית ש לי ( שאנן ) אפשרה לצוות מוסדי רב-תחומי לקיים קורסים ייחודיים , שהוקדשו לביאור סוגיות מקראיות בראי המקרא ובראי תחומי דעת נוספים . פארותיו הלכו והתעבו , כאשר התקבלה החלטה במכללה לפתוח לימודי תואר שני בהוראת מקרא בראי הפרשנות היהודית לדורותיה , המכילים – בנוסף לפרשנות יהודית מסורתית – קווי השקה גלויים וסמויים בין ספרות עברית חדשה לתנ " ך , אשר מציעים הסתכלות נוספת על המקרא ועל פרשניו . והרי הוא כאן : נאחז בדמויות , אירועים וספרים מן המקרא , אשר מצאו דרכם לעולמה המרתק של הספרות העברית . מי שעניינו בחקר לשון המקרא , מקורותיו , זמנו , ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור