תוכן העניינים

מבוא : טובים השניים – על שום מה 4 ? " מנעי קולך מבכי , ועיניך , מדמעה – " אמנו רחל וגאולת ישראל ומורשתה בשירה 12 " ויירא יעקב מאד ויצר לו " – להערכת הערכות יעקב לקראת המפגש עם אחיו 36 ומאבקו עם האיש ( בראשית לב ) – עיון -בין תחומי פמינזם במגילת אסתר וזיקתו ל " אסתר " מאת מייטוס 56 " הפכה עורף לחמותה – "?! דמותה של ערפה בראי מקרא , מדרש , סיפורת ושירה 66 מנהיגות במשבר – לפיענוח דמויות עלי ושמואל במקרא ובמורשתו הלירית 75 שירה ומורשה – מגילת שיר השירים כמקור השראה ליצירות ספרות 89 פרשת גן -עדן – מציאות או משל ? עיון בין- תחומי 125 " ונמר עם גדי ירבץ "?! חזון אחרית הימים מציאות או משל עיון בין- תחומי 161 חזון " ברית בין הבתרים " והדהודיו בספרות העברית החדשה 183 דמותו של דוד המלך בשירה העברית של אורי צבי גרינברג 199 מקומם של מזמורי תהלים בשירה העברית של אורי צבי גרינברג 208 בעקבות נעמי שמר והתנ " ך 216 " הבל הבלים הכל הבל "?! זיקת שירי קו הלת מאת נתן יונתן לתשתיתם המקראית 244 אגדה אידאולוגית : על זיקת " פתאום בעומק היער " מאת עמוס עוז לטקסט מקראי 272 על ראשית הימים ועל אחריתם סוף דבר : ממחק...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור