.7 אימון במיומנויות

החוקרים התופסים את הערכת החוללות העצמית כתלוית משימה או קונטקסט , ולא כתכונה קבועה , ( trait ) מניחים שאפשר לשנותה . הם משתמשים בהוראת מיומנויות בד בבד עם שימוש בשיטות פסיכולוגיות ( חיזוקים , משוב ) כדי להעלות אמונות חוללות . ( Pajares & Schunk , 1999 ) מחקרים מראים שתפיסת החוללות מושפעת מרכישת מיומנויות לדוגמה , מיומנויות הבנת הנקרא , או מיומנויות כתיבה . כשתלמיד מרגיש שהוא מתקדם ברכישת מיומנויות מסוימות , עולה אומדן החוללות העצמית שלו להשתמש בהן שוב ושוב . ( Bandura , 1997 ; Schunk , 1996 ) המחקר מראה שלומדים בעלי רמת מיומנות קוגניטיבית רלוונטית דומה , יכולים להיות שונים בביצועיהם האינטלקטואליים , בהתאם לאמונות החוללות שלהם . ( Zimmerman , 1995 ) בכל אופן , אם נאמן ילד במיומנויות בסיסיות במקצוע בו הוא מתקשה , תעלה רמת החוללות שלו מה שיגרום להשקעת מאמץ רב יותר ולהתמדה ויביא לביצוע טוב יותר . ובלשון הנחקרים בתחום הכתיבה , " כ ) ץ , : ( 2001 .. " מה שעזר לי לשפר את המסוגלות שלי זה זמן שהשקעתי , מאמץ , רצון להתקדם והרבה מחשבה . אני מרגישה בזכות שאני כותבת הרבה כתיבות , אני לומדת בכל כתיב...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור