.6 קביעת מטרות

( 1981 ) Bandura & Schunk טוענים שקביעת מטרות מראש , משפרת את החוללות העצמית ומשפיעה על ביצוע ( Bandura & Schunk , 1981 ; Schunk , 1985 , 1989 a , b , 1996 ; Schunk & Ertmer , 1999 ; Zimmerman , 1997 , 1998 ; Zimmerman & . ( Bandura , 1994 ; Zimmerman & Pons , 1990 בכלי זה השתמשנו רבות במחקרינו . כשהדגש הוא על המעקב לביצוע ההחלטות , הרפלקסיה עליהם , על החיזוקים וההכוונה לפי הצורך . לשם כך בנינו טבלאות התערבות מגוונות ומודרגות : 6 . 1 טבלת מטרות שבועית טבלת מטרות צריכה להיות הסכם בין המורה לבין הלומד . שניהם יושבים יחד ומחליטים לרשום החלטות לביצוע . זוהי קביעת מטרות משותפת . המורה והלומד מציעים הצעות כשהמורה מנסה להוביל את הלומד לקביעת מטרות קצרות , קטנות וניתנות לביצוע בתחילה . המטרות הראשונות צריכות להיות מטרות שהצלחתן תהיה מובטחת . יש לזכור שההחלטות צריכות להיות של הלומד כדי שירגיש צורך לעמוד בהן , לכן הוא הרושם אותם , הוא חותם את שמו על הטופס ואחריות הביצוע חלה עליו . הטבלה הנוכחית היא טבלה לשבוע אחד : לפני השימוש בלוח המטרות יש לשים לב לכללים הבאים : - יש לקבוע מטרות פשוטות וקלות י...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור