.5 הערכה עצמית :(Self-Evaluation) התייחסות לדיוק ניבוי איכות הביצוע

פער בלתי ריאלי בין חוללות עצמית לבין ביצוע יכול לגרום לתסכול של אדם ולחוסר מוטיבציה לנסות לפעול . אדם בעל חוללות עצמית גבוהה הנפגש בתוצאות ביצוע נמוכות שלו יכול להתאכזב ולא לנסות לפעול שוב ואדם בעל חוללות עצמית נמוכה באופן בלתי ריאלי ביחס לביצועיו אולי לא ינסה כלל לפעול . ( Bandura , 1997 ) נשתמש בהערכה עצמית כדי לבדוק את דיוק הניבוי של איכות הביצוע . כך , לפני כל משימה יעריך הלומד את יכולתו לבצע את המשימה ואת הערכתו נשווה להערכה חיצונית כמו , הערכת המורה או תוצאות מבחן . תיווך נכון של ההשוואה בין ההערכה העצמית לבין הערכה חיצונית יכול להביא לתפיסה ריאלית יותר של הלומד את יכולותיו . הערכה היא שלב גבוה בהכוונה העצמית או בשליטה בהתנהגות . הלומד מתבקש לרשום באיזו מידה בסולם שניתן לו , הוא מעריך שהוא מסוגל לבצע משימה . לדוגמה , איזה ציון הוא מעריך שיקבל במשימה שהוא עומד לבצע . כדאי לבקש ממנו לעשות זאת לפני ביצוע המשימה . לאחר ביצוע המשימה , הוא מקבל את הערכת המורה / המאמן על ביצועו ולאחר מכן מתקיימת שיחה ביניהם . בשיחה זו נדון הדיוק בניבוי איכות הביצוע שלו , הפער בין הערכתו לבין התוצאה הריא...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור