8. סוגי חוללות: חוללות עצמית אישית, מקצועית, וקולקטיבית

( personal , professional and efficacy-collective ) העבודה המחקרית בנושא אמונות החוללות העצמית בתחום הפסיכולוגיה החינוכית מתפתחת לשני תחומים נוספים : חוללות מקצועית ( פרופסיונלית ) של מורה וחוללות קולקטיבית של ארגון או של מוסד ( גן ילדים , בית-ספר , מכללה להכשרת מורים : ( חוללות עצמית מקצועית של מורה , ( professional efficacy-self ) מוגדרת כ " אמונה ביכולת המקצועית של מורה להשפיע על התנהגות למידה של תלמידיו ועל ביצועיהם , לגרום לשינויים ולשלוט בתהליכים חינוכיים " . ( Guskey & Passaro , 1994 . p . 628 ) מחקרים הראו שמורים בעלי אמונות חוללות מקצועית גבוהה הם אלה הנוטים להצליח לבצע את הוראתם טוב יותר , לזכות בפופולריות גבוהה יותר מצד תלמידיהם ולהיות יותר מעורבים בפעילויות תלמידיהם , ממורים בעלי אמונות חוללות מקצועית נמוכה יותר . ( Bandura , 1997 ) הצבת המטרות המקצועיות מושפעת מרמת החוללות המקצועית של המורה : ככל שרמת חוללות זו גבוהה יותר , גבוהות יותר המטרות שהמורה מציב לעצמו . ( Bandura , 1993 ) נמצאה הלימה בין אמונות החוללות המקצועית של מורה לבין המוטיבציה של הלומדים לביצוע משימות והישג...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור