מקורות

אבדור , ש . וריינגולד , ר . . ( 2012 ) בנתיבי ההתפתחות הפרופסיונלית של מורים : בין ' המורה הראוי' ל'מורה המומחה . ' בתוך : ר . קלויר ול . קוזמינסקי ( עורכות , ( הבניית זהות מקצועית : תהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים בישראל ( עמ' . ( 469-487 תל-אביב : מכון מופ"ת . אבו-בקר , ח . . ( 2008 ) צעירים כפופים בדור זקוף : המפגש החברתי-נפשי עם החברה הישראלית . בתוך : א . רכס וא . רודניצקי ( עורכים , ( נוער ערבי בישראל : בין סיכוי לסיכון ( עמ' . ( 31-38 תל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב , תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי . אבו-עסבה , ח . . ( 2005 ) מערכת החינוך הערבית בישראל : התפתחות ותמונת מצב עכשווית . בתוך : ע . חידר ( עורך , ( ספר החברה הערבית בישראל ( 1 ) ( עמ' . ( 201-221 ירושלים : מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד . אבישר , ג . . ( 2008 ) חינוך לתלמידים מיוחדים : החינוך המיוחד בפתח המאה . ה-21 הייעוץ החינוכי , . 15-28 , 15 אולניק שמש , ד . והיימן , ט . . ( 2012 ) אלימות ובריונות ברשת – תמונת מצב . הד החינוך , פ"ו , . 60 אומנסקי , ת . וארהרד , ר . . ( 2000 ) מקומו של היועץ החינוכי בשילוב...  אל הספר
מכון מופ"ת