ומה אומר המחקר בעולם?

עם המחקרים הראשונים בתחום המנהיגות בקרב יועצים חינוכיים נמנים אלה של דולרהייד ( Dollarhide , 2003 ) ושל דולרהייד , גיבסון וסגינאק Dollarhide , ) . ( Gibson & Saginak , 2008 מן הממצאים של שניהם עולה כי כאשר יועצים חינוכיים נעזרים במודל ובפרקטיקות של מנהיגות , עשוי להיווצר שינוי אמיתי באמצעות הטמעתן של תכניות ייעוציות , שכן הם מסייעים כמנהיגים בקבלת אחריות ליצירת השינוי , בהגדרת מטרות ברורות וממוקדות , בתביעה לאוטונומיה במילוי תפקידם ועוד . באמצעות המודל המשולב של מנהיגות יועצים חינוכיים Integrative ) ( School Counselor Leadership Model של ווס-דה ואנדריוס DeVoss )& , ( Andrews , 2006 ) איתר נסון'ג ( Janson , 2009 ) ארבע תמות מרכזיות לפעילות מנהיגותית של יועצים : א . מיקוד ורפלקציה עצמית – מתייחסים ליועצים המתמקדים בפיתוח מנהיגות על פי ערכים ועקרונות פנימיים ; ב . ניהול תכניות ייעוציות משניות – מתייחס ליועצים המקבלים על עצמם אחריות להיבטים אדמיניסטרטיביים בתפקידם ונמצאים לשם כך באינטראקציה עם אחרים ; ג . פעילות כסוכן שינוי – מתייחסת ליועצים המעריכים התנהגויות של מנהיגות המשפיעות על מערכות...  אל הספר
מכון מופ"ת