תפקיד היועץ החינוכי כמנהיג המקדם צדק חברתי

בשימוש במושג ייעוץ לצדק חברתי הכוונה היא לייעוץ המכוון לסוגיות שמקורן במבנה החברתית-כלכלי-פוליטי , הגורמות לאי-שוויון בהזדמנויות לרכישת השכלה של ילדים ובני נוער מקבוצות חברתיות שונות . לשם כך על היועצים החינוכיים לפעול מעבר לשימוש בפרקטיקות המסורתיות בייעוץ ; לנקוט התנהגות מנהיגותית פרו-אקטיבית לשם השגת צמצום הפערים בהישגים ; לפעול למען הנהגת רפורמות בית ספריות המקדמות צדק חברתי ; להתמודד ישירות עם חסמים המעכבים הצלחה בלימודים , תוך חיזוק התפיסות החיוביות של זהות עצמית ומודעות לרב-תרבותיות בקרב התלמידים . ( Cox & Lee , 2007 ) מסקירת הספרות עולה כי לפעילותם של יועצים חינוכיים כסוכני צדק חברתי יש שני ממדים מרכזיים : ( א ) ממד אידאולוגי – שמשמעו כי היועצים ניחנו באמונה ובתפיסת תפקיד של אקטיביסטים חברתיים , הפועלים באופן פרו-אקטיבי כדי שתלמידים מקבוצות חברתיות מקופחות , מודרות ושוליות יקבלו את זכויותיהם הבסיסיות ללמידה ולהצלחה חברתית Bemak , 2000 ); (; Erford , 2006 ( ב ) ממד פרקטי – המתייחס לפעילויות ייעוציות ייחודיות בכל רמות הפעולה ומול כל משלימי התפקיד , לקידום תלמידים מקבוצות חברתיות ...  אל הספר
מכון מופ"ת