הייעוץ החינוכי וצדק חברתי בישראל

תהליך העמקת הפערים החברתיים בין הקבוצות בחברה הישראלית הוא מואץ במיוחד , ובהשוואה בין-לאומית ישראל מוסיפה לבלוט לרעה . ממדי העוני בישראל , במדידה אחידה לכל מדינות , ה-OECD נמוכים רק משל מקסיקו וגבוהים כמעט פי שניים מהשיעור הממוצע במדינות המשתייכות לארגון ( אנדבלד , ברקלי , גוטליב ופרומן , . ( 2012 ההרעה במצבו של מעמד הביניים אף הוליד את המחאה החברתית בקיץ , 2011 שבה השתתפו מאות אלפי אזרחים . מערכת החינוך בישראל , כבארצות רבות אחרות , מאופיינת בפער בין שאיפתה לשמש מנוף לקידום תלמידים בני שכבות מוחלשות לבין הישגיה בפועל ( מאוטנר , ; 2000 סבירסקי , . ( 2003 למרות השקעת המשאבים המרובה בחינוך לאורך השנים עדיין לא הצטמצם במידה הראויה הפער בהישגים הלימודיים ובנגישות להשכלה גבוהה בין תלמידים מקבוצות מבוססות כלכלית לבין תלמידים מקבוצות מוחלשות ( עגנון-גולן , ; 2004 שביט , כהן , שטיר ובולוטין , . ( 2000 לראיה , בשנת 2010 השיגו רק 48 . 3 % מבני הנוער בישראל תעודת בגרות : בחברה היהודית 54 % כ- ובחברה הערבית 39 % כ- ( משרד החינוך , . ( 2011 בשנת 2012 נרשם שיעור זכאות גבוה ביישובים מבוססים כלכלית , ...  אל הספר
מכון מופ"ת