הייעוץ החינוכי וצדק חברתי

בכנס היועצים החינוכיים בחורף תשס ( 2009 ) "ט אמר פרופ' קורטלנד לי , בסיום נאום הפתיחה שלו : " מוטלת עלינו אחריות מקצועית , מוסרית ואתית להתמודד עם הבעיות המשפיעות מבחינה חברתית , תרבותית , כלכלית ופוליטית , על התפתחותם של בני הדור הצעיר . כיועצים חינוכיים יש לנו מחויבות לעשות את העולם למקום טוב יותר למען אלה שיבואו אחרינו . " דברים אלה מייצגים את התפיסות העדכניות של הייעוץ החינוכי , שחרט על דגלו את המושג צדק חברתי לנוכח השינויים הכלכליים והחברתיים הדרמטים המתרחשים בעולם בכלל ובישראל בפרט . הפער בין המעמד החברתי-כלכלי הגבוה לבין בני הקבוצות המוחלשות – בין העשירון העליון לעשירון התחתון – הולך ומעמיק . סקרים של ארגונים בין-לאומיים מלמדים על חומרת התהליכים , תוך שהם מצביעים על הקשר בין תהליכי הגלובליזציה לבין העמקת פערים אלה , שמשמעו כי המעמד הבינוני , השכבה הרחבה ביותר במדינה מתוקנת , מתרושש והופך לעני ( גוטליב , אנדבלד ופרומן , . ( 2011 לתהליכים חברתיים-כלכליים אלה נודעת השפעה מכרעת על תנאי חייהם של מיליוני ילדים ובני נוער בעולם , ועל כן מנהיגות הייעוץ בעולם קוראת זה למעלה מעשור לבחינה ו...  אל הספר
מכון מופ"ת