ייעוץ ברשת – מהלכה למעשה

למרות ההרגשה כי יש עלייה מהירה בניצול האפשרות לקבל ייעוץ ברשת , עדיין יש חסר בנתונים על מידת השימוש בישראל במנגנון זה בכלל ובסוגי ההתערבויות בפרט . עמותת ער"ן מספקת בטלפון ובאינטרנט אוזן קשבת , עזרה ראשונה נפשית , מידע והכוונה לשירותי סיוע שונים למגוון רחב של אוכלוסיות , הכוללים קו בעברית , קו בערבית , קו לחיילים ובני נוער , קו לזקנים וקו לעזרה באינטרנט . העמותה מנהלת תיעוד שיטתי וקפדני של הפניות לשירותיה . מדוח סיכום של פעילותה שערך פרופ' יצחק גילת בשנת 2012 מסתבר , ראשית לכול , שמספר הפונים עלה מכ 8 , -000 פונים ופונות בשנת 2007 לכ . ב-2012 22 , -000 שנית , מהתפלגות הפניות על פי חתך גילים עולה כי הפונים לעזרה ברשת צעירים הרבה יותר מאלו הפונים לעזרה בטלפון . ילדים ובני נוער ( עד גיל שבע עשרה ) ממעטים לפנות לעזרה או לייעוץ בטלפון ( רק 2 % מסך כל הפניות ) ומרבים לפנות ברשת ( כמעט 25 % מכלל הפניות שהתקבלו ברשת הגיעו מקבוצת גיל זו . ( גם מבוגרים צעירים ( בני שמונה עשרה עד עשרים וחמש ) פונים לעזרה ברשת בשיעור גבוה בהרבה ( 33 % ) מאשר בטלפון . ( 7 % ) לעומת זאת , פונים מעל גיל חמישים מיוצגי...  אל הספר
מכון מופ"ת