ייעוץ ברשת

תרבות הטיפול והייעוץ של העולם המערבי הייתה מקובעת במשך שנים רבות בכמה תפיסות יסוד מהותיות : ייעוץ וטיפול הם תהליכים של תקשורת בין- אישית המתרחשת במפגש של פנים אל פנים בין יועץ לנועץ ובין מטפל למטופל ( ברק , Alleman , 2002 ; Barak , Hen , Boniel-Nissim , & Shapira , ; 2004 (; 2008 ; Dowling & Rikwood , 2013 ; Fukkink & Hermanns , 2009 המפגש הפיזי מתאפיין בתקשורת תוך קיום קשר עין ( שני המשתתפים בדיאדה רואים זה את זה (; התקשורת נעשית באמצעות דיבור ומתרחשת ב"זמן אמת , " בהווה של "כאן ועכשיו" ( ברק , . ( 2004 בשונה מן התפיסות המסורתיות האלה , הייעוץ והטיפול ברשת כוללים מספר רב של טכניקות התערבות וטיפול ( גילת , Abbott , Klein , & ; 2013 Ciechomski , 2008 ; Dowling & Rickwood , 2013 ; Ybarra & Eaton , . ( 2005 הם יכולים להתרחש גם ללא קשר עין ( שימוש באמצעי קולי , כגון תוכנת " סקייפ (; " התקשורת עשויה להתבצע שלא באמצעות דיבור ( אפשר להשתמש בדואר אלקטרוני , בצ'אטים או במסרונים , בסמרטפון ובאפליקציית ( WhatsUp ויכולה להיות א-סינכרונית ולא להתרחש בזמן אמת ( ברק , Barak et al ., ; 2004 . ( 2008 ;...  אל הספר
מכון מופ"ת